Tin sản phẩm web
Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT thì thiết kế website bán hàng là một công cụ giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn. Vậy như thế nào là một website bán hàng tiên tiến? Cùng xem xét 5 yếu tố dưới đây.

© 2007 - 2014 Vivicorp.com. All rights reserved